کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی

تکنیک‌های نوین در تمرینات مقاومتی و استفاده از آنها در زمان‌بندی تمرین

دکتر حمید آقاعلی نژاد (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)

http://www2.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~halinejad

 

اصول مدلسازی معادلات ساختاری در مطالعات علوم ورزشی با استفاده از نرم افزار لیزرل:

دکتر صمد رسول زاده (استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

 http://ed.azaruniv.ac.ir/?PageID=64

 

 

ارتقاء منزلت سازمانی: بهبود مهارت های ارتباطی (حوزه سازمان های ورزشی)

دکتر میرحسن سیدعامری (استاد دانشگاه ارومیه)

http://asatid.urmia.ac.ir/m.ameri

 

دکتر محسن شیرمحمدزاده (استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

 http://ed.azaruniv.ac.ir/?pageid=38

 

کارگاه آزمون های عملکردی حرکات (Functional Movements Screening):

دکتر حسن دانشمندی (استاد دانشگاه گیلان)

http://staff.guilan.ac.ir/daneshmandi/?lg=0

 

 جهت ثبت نام در کارگاه ها به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://assf2016.azaruniv.edu/registration.php

 

1- ابتدا در سایت همایش ثبت نام نمایید(در صورتی که برای ارسال مقاله یا به هر عنوانی، قبلاً ثبت نام نموده اید، نیازی به ثبت نام مجدد نخواهد بود).

2- پس از ورود به پنل کاربری خود، از بخش سرویس ها و خدمات، خرید سرویس را انتخاب نمایید(توجه داشته باشید، با توجه به همزمانی کارگاه ها، تنها شرکت در یکی از کارگاه ها مقدور خواهد بود؛ بنابراین تنها یکی از کارگاه ها را خرید و ثبت نام نمایید).

3- یکی از کارگاه ها را انتخاب و هزینه ثبت نام را واریز نمایید.

4- پس از واریز هزینه، ثبت نام انجام گرفته است.

 

 

 

 

نویسنده: مهدی بشیری
تاریخ نگارش:1395/5/13

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان