ارتباط با دبيرخانه

آذربايجان شرقي، تبريز، جاده تبریز- آذرشهر، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تلفن مستقيم دبيرخانه: 34327500 -041      داخلی 2407 (آقای خوشنویس) 

شماره تماس های ضروری: دکتر فرجی 09144437321

                                       دکتر بشیری 09143198701

 

پست الكترونيكي: assf2016@azaruniv.ac.ir

 

 

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان