از اساتید و دانشجویان عزیز خواهشمند است قبل از ارسال مقاله به موارد ذیل توجه داشته باشند:

  • با توجه به اینکه ثبت کننده مقاله به عنوان مولف مسئول شناخته می شود و گواهی‌های همایش، با اسم ثبت کننده صادر خواهد شد، بنابراین خواهشمند است حتماً این مسأله را مد نظر قرار دهند.
  • از هر نفر، دو مقاله (یک سخنرانی و یک پوستر یا دو پوستر) پذیرش خواهد شد. با این حال، می توانید هر تعداد مقاله ای را ارسال نمایید.

 

جهت ارسال مقاله به شکل های زیر دقت نمایید.

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان