1 2 بعدی

مقالات برتر همایش
اطلاعیه در خصوص آب و هوا
برنامه زمان بندی همایش
برنامه زمان بندی همایش
چاپ پوسترهای همایش
هماهنگی با انتشارات برای چاپ پوسترهای همایش
زمان و راهنمای واریز هزینه ها
زمان و راهنمای واریز هزینه ها
قالب های آماده پوستر و سخنرانی
قالب های آماده پوستر و سخنرانی
تأمین سرویس رفت و برگشت
تأمین سرویس رفت و برگشت
اعلام نتایج نهایی همایش
اعلام نتایج نهایی همایش
سخن رئیس دانشگاه
سخن رئیس دانشگاه
کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی
سخنرانان کلیدی همایش
سخنرانان کلیدی همایش
فرمت تنظیم مقالات
فرمت تنظیم مقالات
1 2 بعدی

قالب های آماده پوستر و سخنرانی
قالب های آماده پوستر و سخنرانی
فرمت تنظیم مقالات
فرمت تنظیم مقالات
ارتباط با دبيرخانه
ارتباط با دبيرخانه
اطلاعیه در خصوص آب و هوا
اعلام نتایج نهایی همایش
اعلام نتایج نهایی همایش
زمان و راهنمای واریز هزینه ها
زمان و راهنمای واریز هزینه ها
مقالات برتر همایش
چاپ پوسترهای همایش
هماهنگی با انتشارات برای چاپ پوسترهای همایش
برنامه زمان بندی همایش
برنامه زمان بندی همایش
کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی
سخنرانان کلیدی همایش
سخنرانان کلیدی همایش
تأمین سرویس رفت و برگشت
تأمین سرویس رفت و برگشت
نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سخن رئیس دانشگاه
سخن رئیس دانشگاه

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان