تاريخ‌هاي مهم:

  • زمان برگزاري همايش:  8 مهر ماه 1395
  • آخرين زمان دريافت چكيده مقالات: 10 مرداد ماه  1395  30 مرداد ماه 1395
  • زمان اعلام نتايج: 10  شهریور ماه 1395
  • آخرين زمان واریز هزینه ها: 20 شهریور ماه  1395

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان