چاپ مقالات منتخب در مجلات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چاپ مقالات منتخب در مجلات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

بر اساس مکاتبات انجام شده با معاون محترم پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اعلام موافقت ایشان، مقالات منتخب و برتر همایش، در مجلات پژوهشگاه و مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز چاپ خواهند شد.

 

 

نویسنده: مهدی بشیری
تاریخ نگارش:1395/4/21

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان