قالب های آماده پوستر و سخنرانی
قالب های آماده پوستر و سخنرانی

قالب های آماده پوستر و سخنرانی

 

از محققین محترم خواهشمند است پوسترهای خود را بر اساس فرمت های ذیل تنظیم و در روز همایش به مسئولین مربوطه تحویل دهند (سایز پوسترها: 60*90)

همچنین محققین محترمی که مقالاتشان به صورت سخنرانی پذیرش شده، بر اساس فرمت ذیل فایل خود را آماده نمایند.

 

فرمت سخنرانی  برای دانلود کلیک کنید (0.26MB)

 

 

(سایز پوسترها: 60*90)

فرمت پوستر حیطه مدیریت ورزشی برای دانلود کلیک کنید (0.49MB)

فرمت پوستر حیطه فیزیولوژی ورزشی  برای دانلود کلیک کنید (0.53MB)

فرمت پوستر حیطه رفتار حرکتی برای دانلود کلیک کنید (0.52MB)

فرمت پوستر حیطه بیومکانیک، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی برای دانلود کلیک کنید (0.51MB)

 

 

 

نویسنده: مهدی بشیری
تاریخ نگارش:1395/6/11

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:



طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان