سخنرانان کلیدی همایش
سخنرانان کلیدی همایش

 

 

فیزیولوژی ورزشی: آیریزین پپتید اصلی برای گفتمان بافتی در ورزش

دکتر حمید رجبی (دانشیار دانشگاه خوارزمی)

 

رفتار حرکتی: روند تحقیقات در حیطه رفتار حرکتی در ایران، موانع و راهکارها

دکتر محمدتقی اقدسی (استاد دانشگاه تبریز)

 

مدیریت ورزشی: اهمال کاری در مدیریت ورزشی

دکتر محمد خبیری (دانشیار دانشگاه تهران)

 

آسیب شناسی ورزشی: شیوه های محافظت کودکان از آسیب‌های ورزشی

دکتر محمدحسین علیزاده (دانشیار دانشگاه تهران)

 

نویسنده: مهدی بشیری
تاریخ نگارش:1395/5/12

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان