زمان و راهنمای واریز هزینه ها
زمان و راهنمای واریز هزینه ها

 

هزینه های همایش

 

آخرین زمان واریز هزینه‌های شرکت در همایش: 1395.06.20

هزینه های شرکت در همایش، پس از تاریخ فوق، طبق جدول 2، افزایش خواهد داشت (آخرین زمان واریز هزینه ها پس از افزایش، ساعت 24 مورخ 1395.06.25 خواهد بود).

 

عنوان نوع ثبت نام

هزینه مقاله اول

هزینه مقاله دوم

کارگاه

مدارک مورد نیاز

دانشجو با مقاله*

100،000

50،000

50،000

تصویر کارت دانشجویی

هیأت علمی و کارمند با مقاله*

150،000

70،000

70،000

 

دانشجو بدون مقاله**

70،000

(هزینه شرکت)

 

50،000

 

غیردانشجو

بدون مقاله **

 100،000

(هزینه شرکت)

 

70،000

 

 

 

  * در قبال هزینه شرکت در همایش، گواهی شرکت، گواهی ارائه مقاله، بسته همایش و امکان استفاده از مباحث و نشست های علمی همایش وجود خواهد داشت.

** در قبال هزینه همایش، گواهی شرکت در همایش، بسته همایش، امکان استفاده از مباحث و نشست های علمی همایش وجود خواهد داشت.

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد.

 

 

هزینه ها پس از تاریخ 1395.06.20، به صورت ذیل خواهد بود (آخرین زمان واریز هزینه ها پس از افزایش، ساعت 24 مورخ 1395.06.25).

 

عنوان نوع ثبت نام

هزینه مقاله اول

هزینه مقاله دوم

کارگاه

مدارک مورد نیاز

دانشجو با مقاله *

125،000

50،000

50،000

تصویر کارت دانشجویی

هیأت علمی و کارمند با مقاله *

175،000

70،000

70،000

 

دانشجو بدون مقاله

70،000

(هزینه شرکت)

 

50،000

 

غیردانشجو

بدون مقاله

 100،000

(هزینه شرکت)

 

70،000

 

 

 

نحوه واریز هزینه ها:

 

 

نویسنده: مهدی بشیری
تاریخ نگارش:1395/6/11

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


(#18) علی غلامی شهابی - شنبه 13 شهريور 1395 10:06 درج پاسخ

سلام وقت بخیر

هزینه واریز مقاله از کدوم قسمت باید انجام بشه

 

هزینه ها از کارتابل شخصی، با خرید سرویس به صورت الکترونیکی انجام می شود.


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان