تأمین سرویس رفت و برگشت
تأمین سرویس رفت و برگشت

به منظور رفاه حال محققین محترم و شرکت کنندگان در همایش، سرویس های ایاب و ذهاب به شرح ذیل خواهند بود:

 

       محل                                                    ساعت حرکت                        ساعت برگشت

1- ترمینال تبریز                                                     7.15                  پس از اختتامیه (حدود ساعت 17.30)

2- ترمینال تبریز                                                     7.30                 پس از اختتامیه (حدود ساعت 17.30)

3- ترمینال تبریز                                                    9:00                 پس از اختتامیه (حدود ساعت 17.30)

4- راه آهن (جلوی مسجد راه آهن)                          7.15                  پس از اختتامیه (حدود ساعت 17.30)

5- راه آهن (جلوی مسجد راه آهن)                          7.30                  پس از اختتامیه (حدود ساعت 17.30)

 

 

نویسنده: مهدی بشیری
تاریخ نگارش:1395/6/11

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان